Biologia na poziomie rozszerzonym w 2 klasie

Biologia na poziomie rozszerzonym w 2 klasie

Klasa piąta szkoły podstawowej to taki pierwszy moment, kiedy ma się do czynienia z biologią. Jeszcze niedawno była przyroda, ale teraz będzie biologia i geografia, jakie pozwolą na lepsze zaprzyjaźnienie się z poszczególnymi tematami. I tak ta przyjaźń z biologią będzie trwać aż do czasu pójścia do szkoły średniej. To właśnie wtedy uczniowie wybierają, czy chcą pozostać przy tym przedmiocie w zakresie podstawowym, czy też na poziomie rozszerzonym. Tak, ten drugi poziom wydawać się może prawdziwym Mount Everestem, ale jest on do zdobycia. W szczególności, jeżeli w drugiej klasie będzie się miało podręcznik o tytule biologia na czasie 2 zakres rozszerzony (tanio kupisz tutaj).

Książka dla absolwentów szkół podstawowych

Materiał, jaki został zawarty w środku, został opracowany z myślą o absolwentach szkół podstawowych. Całość opracowana jest zgodnie z wymogami określonymi w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum. Książka ma 496 stron. Dużo? To fakt, ale jeżeli lekcje będą odbywać się normalnym trybem, wszystko na pewno uda się przerobić w odpowiednim okresie czasu, a i tak jeszcze pozostanie dużo wolnego czasu.

W drugiej klasie, szkoły średniej, uczniowie będą rozmawiać o takich tematach, jak: Wiroidy i priony – swoiste czynniki infekcyjne, Organizmy prokariotyczne – bakterie i archeowce, Zarodek – początkowe stadium sporofitu roślin, Rozprzestrzenianie się roślin okrytozalążkowych, itd. Tematy wydają się skomplikowane, ale całość została tak wyjaśniona, że nikt nie będzie miał problemu ze zrozumieniem.

Tym bardziej, że autorzy postarali się o różnego rodzaju schematy, zdjęcia, wykresy, tabele i jeszcze wiele innych dodatków, aby poszczególne materiały zostały jeszcze lepiej przez uczniów zrozumiałe. Książka została tak opracowana, aby nie tylko przygotowanie do egzaminu dojrzałości było łatwiejsze. Ułatwi on również naukę przed sprawdzianami, jakich w ciągu roku brakować nie będzie.