Biologia na czasie 2 jak funkcjonują rośliny

Biologia na czasie 2 jak funkcjonują rośliny

‘Biologia na czasie 2 zakres rozszerzony” to książka, która została napisana Władysława Zamachowskiego, Ryszarda Kozika i Marka Guzika dla uczniów 2 klas szkół ponadpodstawowych, czyli technikum i liceum. 

Jakie tematy porusza podręcznik?

W podręczniku mamy opisanych kilka rozdziałów. Pierwszy z nich to “Bezkomórkowe czynniki zakaźne. W tym dziale poznać można wirusy jako molekularne pasożyty oraz wiroidy i priony jako swoiste czynniki infekcyjne. Drugi dział nazywa się “Różnorodność prokariontów, protistów, grzybów i porostów”. Ta część podręcznika nauczy klasyfikowania organizmów, opowie o organizmach prokariotycznych: bakteriach i archeowcach, prostych organizmach eukariotycznych: protistach, grzybach jako heterotroficznych beztkankowcach i organizmach dwuskładnikowych, czyli porostach. W trzecim rozdziale zatytułowanym “Różnorodność roślin” uczeń dowie się o roślinach pierwotnych i wtórnych wodnych oraz roślinach lądowych. Dowie się, co to są tkanki roślinne, pozna co to jest zarodek, korzeń, a także pęd. Dowie się jak zbudowane są liście i jaką mają funkcję. Pozna mchy, paprotniki, rośliny nasienne, nagozalążkowe oraz okrytozalążkowe, 

Wiedza o funkcjonowaniu roślin

Czwarty rozdział podręcznika poświęcony jest funkcjonowaniu roślin. Uczeń dowie się z niego jaka jest gospodarka wodna i mineralna roślin, jak odżywiają się rośliny, co wpływa na intensywność fotosyntezy. Pozna też hormony roślinne, rozwój wegetatywny i generatywny roślin, a także ich ruchy. Piąty rozdział to już “Różnorodność bezkręgowców”. Poruszone w nim kwestie to kryteria klasyfikacji zwierząt. Mowa tu o takich organizmach jak: gąbki, parzydełkowce, płazińce, wrotki, nicienie, pierścienice, stawonogi, mięczaki i szkarłupnie. Ostatni rozdział skupia się na różnorodności strunowców, ich charakterystyce oraz cechach charakterystycznych kręgowców. Mowa tu o rybach, płazach, gadach, ptakach i ssakach. Każdy rozdział kończy się podsumowaniem i zadaniami powtórzeniowymi, które utrwalają wiedzę zdobytą w danym rozdziale.